VARDEN GRENDEHUS

All utleie foregår med hensyn til de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak fra myndighetene. Antall gjester som tillates i bygget følger disse reglene, alle utleiere forplikter seg til å oppgi navn og kontaktadresse/telefon til alle gjester under sitt arrangement. Under pandemien er antall tillatte gjester i huset vesentlig redusert, vi ber om at husets generelle vilkår sees bort fra under denne perioden.

Et kulturhus i nærmiljøet

Grendehuset på Varden ble bygget i 1985 som kulturbygg og møtested for beboerne i Vardenområdet. Gjennom 30 år har huset blitt flittig brukt av store og små og står som et signalbygg for fellesskap og mangfold. På Grendehuset har man gjennom 30 år kunnet delta i blant annet hjertetrim, ungdomskvelder, kulturkafé, datakurs for eldre, babytrim, countrykveld, barnekino, juletrefest, juletrebrenning, drillshow, ungdomsklubb, dansefest for voksne, karneval, åpenbarnehage, onsdagstreff for for de som er 50+, julekafé, bordtennisturnering, tacokveld, norskopplæring, bokkafé og ikke minst Vardendagen og Sommer på Varden.

Det har vært et senter for ulike lag og foreninger, blant annet Varden Vel som gjorde en viktig jobb for nærmiljøet i mange år. Blant annet produserte de lokalbladet Varden-nytt som dokumenterte stort og smått av hendelser i kretsen og distribuerte dette til alle beboere.

Fra 2013 har gjøglerteateret Stella Polaris stått for driften av huset for Sandefjord Kommune. Det holdes aktiviteter spesielt rettet mot barn og ungdom, og det drives inkluderingsteater for voksne, nyetablerte i Sandefjord Kommune. Det holdes sirkuskurs og teaterkurs hvert skolesemester, og det arrangeres filmkurs og ferietilbud. Noen nye tradisjoner har kommet til – eller blitt tatt opp igjen etter å ha vært borte en stund – for eksempel tennes 12 meter lange juletrelys på den digre thuiaen hver jul. De lokale, etniske foreningene holder sine sammenkomster på huset, og det er daglig aktivitet både fra teateret selv, fra ungdomsskolen og fra barnehagene i nærmiljøet.

Grendehuset fortsetter å være Vardens helt eget kulturhus i nærmiljøet!