Gjøglerteater for barn og unge

Barneteateret er for barn og unge fra 7 – 15 år.
Her  får tilegne seg ferdigheter innen akrobatikk, sjonglering, stylter, scenekamp, trapez og linedans.

Alle deltar i prossesen rundt utformingen av forestillingene. Rytme, musikk og sang er bærende elementer i treningen og i forestillingene vi lager med barna. Vi arbeider mye med improvisasjon, gruppedynamiske øvelser, karaktertrening og teaterleker.

Kurset går på onsdager.
Vi har to grupper:
Kl. 17.00-18.30
Kl. 18.45-20.30
Pris er kr. 1200,-

Ønsker du mer informasjon, stikk innom grendehuset eller besøk www.stella-polaris.com