NÆRMILJØUTVALGET

Logo1Ormestad Nærmiljøutvalg jobber for å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge i skolekretsen. Vi motiverer til samarbeisprosjekter med lokale lag, foreninger og andre aktører. Vårt mål er å utvikle områdets sosiale og fysiske miljø og forbedre beboernes trivsel og trygghet.

 Våre program:

Hundremeterskogen

Vårt mål er å bevare og utvikle områder for fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Dette er for eksempel lekeplasser, idrettsplass, akebakke, bålplass og lignende.

I samarbeid med skole, borrettslag og foreninger jobber vi for at disse arenaene er tilgjengelige og i god stand for beboerne i Ormestad skolekrets.

 

Livet mellom husene

Vår målsetting er å skape aktivitet og samhold for å styrke lokale sosiale nettverk for barn og ungdom. Dette er for eksempel fritidstilbud, sosiale sammenkomster og arrangementer, og møtesteder for nærmijløets innbyggere.

Vi samarbeider med skole, borettslag, foreninger og andre aktører for å utvikle et sosialt aktivitetstilbud for innbyggerne i skolekretsen.

Målgruppe

Vi jobber primært for alle beboere i Ormestad skolekrets, men legger særskilt vekt på tiltak som gjelder barn og unge på mellomtrinnet (5. – 7. klasse).

 

Ønsker du å søke om støtte til ditt prosjekt?
Benytt vårt søknadsskjema:

Last ned søknadsskjema for Ormestad nærmiljøutvalg som PDF
Last ned søknadsskjema for Ormestad nærmiljøutvalg som DOC

Søknaden kan sendes på e-post til onmu@vardengrendehus.no eller leveres til oss på Grendehuset.

 Styret i Ormestad Nærmiljøutvalg 2018/2019 består av

Ledervervet er åpent.

Leder: Sigurd Skjefstad
Nestleder : Anne Aasebø
Kasserer: Karin Brevik
Sekretær: Anne Aasebø

Styremedlemmer: Sigurd Skjefstad og Merete Klingen
Vara:),Anne Grete Sjursen (Ringkollen borettslag) og Johnny Gadland (Kollen borettslag)

 

Ønsker du å engasjere deg i Ormestad Nærmijløutvalg? Kontakt oss på e-post til onmu@vardengrendehus.no eller telefon 33 36 17 94.