Priser

Lokale lag og foreninger

Betaler i henhold til satser vedtatt av bystyret i Sandefjord kommune 2017:
Kr. 102,00 per time. Minstepris pr. arrangement: kr. 408,00.
Alle skal betale for rengjøring etter endt arrangement.

Private, ikke-kommersielle leietakere

Betaler i henhold til satser vedtatt av bystyret i Sandefjord kommune 2017:
Kr. 204,00 per time. Minstepris pr. arrangement: kr. 816,00.
Alle skal betale for rengjøring etter endt arrangement.

NB! Vi har ikke anledning til å leie ut til private arrangementer der det serveres alkohol.

Kontakt oss angående leie for barnebursdager – her er det rabattert pris.

Kommersielle leietakere

Betaler i henhold til satser vedtatt av bystyret i Sandefjord kommune 2017:
kr. 459,00 pr time. Minstepris pr. arrangement: kr. 1836,00.
Alle skal betale for rengjøring etter endt arrangement.

Tillegg

For leie av lyd- og lysutstyr, kontakt oss.

Rengjøring utføres av et byrå, pris pr. time kr. 360,00

1 time rengjøring ved dag/kveld uten matservering.
2 timer rengjøring ved en dag/kveld med servering.
3 timer rengjøring ved helgeleie.
Utover dette regnes medgått tid ved behov.

Andre personalkostnader: kr. 360,00 pr. time.