Priser

Alle priser er satt i henhold til satser vedtatt av bystyret i Sandefjord kommune 2019

Lokale lag og organisasjoner

Inntil 75 kvm:

 • Pr. time: kr 43,-
 • Minstepris: kr 172,-

Over 75 kvm:

 • Pr. time: kr 106,-
 • Minstepris: kr 424,-

Utenbys foreninger og organisasjoner

Inntil 75 kvm:

 • Pr. time: kr 86,-
 • Minstepris: kr 344,-

Over 75 kvm:

 • Pr. time: kr 212,-
 • Minstepris: kr 848,-

Andre

Inntil 75 kvm:

 • Pr. time: kr 194,-
 • Minstepris: kr 776,-

Over 75 kvm:

 • Pr. time: kr 477,-
 • Minstepris: kr 1908,-

Renhold

 • Kr 360,- pr time.
 • Halv vask ved leie til møter 4 timer eller mindre.
 • 2 timer eller mer ved arrangementer med servering.