SØK STØTTE TIL DITT PROSJEKT

ORMESTAD NÆRMILJØUTVALG

  • Vi arbeider for trygge og gode oppvekstmiljøer og -vilkår for barn og unge, gjennom fysisk og kulturell aktivitet og sosialt nettverksarbeid.
  • Vi jobber med det fysiske oppvekstmiljøet, som lekeplasser, idrettsbaner, akebakke, grillhytter etc.
  • Vi jobber med det sosiale miljøet, som for eksempel fritidstilbud, sosiale sammenkomster og arrangementer, og møtesteder for nærmiljøets innbyggere.
  • Vi samarbeider med frivillige foreninger, lag og andre lokale aktører som arbeider for gode oppvekstmiljøer for barn og unge
  • Vi har funksjon som høringsinstans i saker som angår innbyggerne i de respektive nærmiljøområdene, for eksempel utbygging, vei- og trafikkforhold, skole og barnehage.

 

HAR DU ET PROSJEKT SOM VIL STYRKE DET FYSISKE ELLER SOSIALE NÆRMILJØET? DA KAN DU SØKE NÆRMILJØUTVALGET OM MIDLER TIL DITT PROSJEKT!

Eksempler på prosjekter støttet av ONMU:

Lekeplasser, akebakken, grillhytter, skoleball, matkurs, bokkafé, fritidsaktiviteter på grendehuset, musikkanlegg på skolene, kaféen på grendehuset, flerkulturell aften, ungdomsklubb og mye, mye mer!

Søknadsskjemaet finner du på www.vardengrendehus.no/onmu eller hent det på kontoret på grendehuset. SØKNADSFRISTEN ER 15. FEBRUAR!

 

KONTAKT

E-post: onmu@vardengrendehus.no
Telefon: 33 36 17 94
Besøk grendehusets Facebookside!